ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

Ico128
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้นเรียนทั้งหมด

แสดงชั้นเรียน ทั้งหมด 18 รายการ
  ชื่อชั้นเรียน ผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษา
ชั้น ม.5 ช่างเขียนแบบก่อสร้าง 2 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.5 ช่างเขียนแบบก่อสร้าง 1 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.4 วิชา ช่างก่อสร้าง 1 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.4 วิชา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 2 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.6 ช่างประดิษฐ์ตัวอักษร 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.6 ช่างเครื่องทำความเย็น 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.5 ช่างไม้เครื่องเรือน 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.2 งานเขียนแบบเบื้องต้น 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.6 ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.4 วิชา ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ภาคเรียนที่ 2 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ภาคเรียนที่ 2 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.6 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.5 ช่างเครื่องยนต์เล็ก 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.4 วิชา วัสดุช่าง 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.2 วิชา งานช่างพื้นฐาน 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ภาคเรียนที่ 1 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ชั้น ม.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ภาคเรียนที่ 1 0 Ico24 ธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา